Laddar, vänta lite...

Etiketter- Laserskrivare

Utskrift med laserskrivare fungerar som att papperet ges en laddning på ytan, färgpulver sprutas på den laddade ytan och fastnar där varefter det besprutade papperet passerar en värmeenhet där färgpulvret bränns fast i ytan. För etiketter som ska skrivas ut på laser är det viktigt att det klister som ska fästa etiketten tål värmen i utskriftsprocessen utan att förändra egenskaper.
De allra flesta av våra etiketter passar både för laser och bläckstråle.

I vårt sortiment finns bland annat etiketter för extra höga krav på hållfasthet och tålighet mot vatten. Typiska användningsområden är varningstexter på burkar eller flaskor innehållande kemikalier.
Ett annat specialformat är för utskrift av etiketter som täcker ytan på en CD eller DVD. Här kan man skapa tydlig märkning på till exempel backup-CD för ett projekt. Andra specialformat är för utskrift av visitkort eller namnskyltar, där man enkelt kan dela upp det utskrivna arket.

Vanliga etiketter finns hos oss i ett otal olika format. De finns dels i utförande där etiketten är hyggligt lätt att ta bort, dels i utförande där limmet är mer permanent. För utskrift av etiketter finns det speciell programvara att köpa, men för de allra flesta etiketter kan man besöka tillverkarens hemsida, där det finns lämpliga verktyg för design.