Laddar, vänta lite...

Arkivkartonger

Vid praktiskt taget alla typer av arbete har man behov av att arkivera dokumentation i form av papper. Det klassiska exemplet är väl bokföring, där kravet är att all bokföring sparas i pappersform i minst 7 år. Det finns dock många andra fall där man bör eller måste spara dokumentation i flera år. Det kan till exempel gälla vid olika typer av produkter eller tjänster, där man måste kunna visa att man uppfyller olika norm- och lagkrav. Om man sparar dokument i många år utan att ha ordning på sitt arkiv blir det i praktiken nästan oanvändbart, eftersom ingen kommer att kunna hitta de dokument man söker.

Våra arkivboxar för liggande arkivering är mycket utrymmesbesparande, och som tillbehör finns arkivplattor som gör att boxen kan delas upp i ett antal ”fack”, och man kan ta ut just den del av kartongen som är intressant. För att slippa arkivera lösa papper finns ett antal olika pappersbindare som gör att man kan ”häfta samman” ett antal blad.
För känsliga dokument som behöver sparas under lång tid är det viktigt att arkivkartongerna inte kan ge syraangrepp på dokumenten. De kommer då att ”vittra sönder”. I vårt sortiment har vi därför även arkivkartonger tillverkade för att inte ge syraangrepp.