Laddar, vänta lite...

Bara en kan vara billigast!

Office24.nu strävar alltid efter att erbjuda marknadens lägsta priser. Produkter märkta med vårt sigill på hemsidan täcks av vår Lägst Pris Garanti. Detta betyder att om du hittar samma produkt till ett lägre pris hos någon av våra konkurrenter så kommer vi att matcha det erbjudandet, dessutom ger vi ytterligare 25% extra rabatt på varan som tack för hjälpen då vi alltid strävar efter att erbjuda marknadens bästa priser

Villkor för Lägst Prisgaranti:

Lägst Prisgarantin gäller för identiska varor som erbjuds av svenska företag, via allmänt publicerade priser i webshop eller i tryckt katalog, till lägre pris vid samma kvantitet. Varan måste vara till allmän försäljning och finnas tillgänglig för leverans och ska vara ett ordinarie pris. Anspråk på pris nedsättning med hänvisning till Lägst Pris Garanti skall göras före beställning och styrkas med kopia på erbjudandet. Office24.nu förbehåller sig rätten att när som helst återkalla detta erbjudande.

Jämför oss gärna!

 

Prisgaranti